صفحه نخست

نحوه تماس با ما

اخبار و رویدادهای هواشناسی

 

 

رديف 

نام سازمان یا مرکز

آدرس وب سايت

آدرس وب سايت جدید

1

سازمان هواشناسي کشور

www.weather.ir

www.irimo.ir

2

مرکز ملي اقليم(پژوهشکده اقلیم شناسی)

www.cri.ac.ir

 

3

پژوهشکده هواشناسی

www.asmerc.ir

 

4

سازمان هواشناسي جهاني

www.wmo.co

 

5

سازمان هواشناسي كشورها

www.wmo.ch/web-en/member.html

 

 

رديف 

نام استان

آدرس وب سايت

پست الکترونيکی

1

آذربايجان شرقي

www.eamo.ir

info@eaz.ir

2

آذربايجان غربي

www.azmet.ir

Azarbaijan_gh@irimo.ir

3

اردبيل

www.ardebilmet.ir

Ardebil@irimo.ir

4

اصفهان

www.esfahanmet.ir

Esfahan@irimo.ir

5

البرز

www.alborz-met.ir

Alborz@irimo.ir

6

ايلام

www.ilammet.ir

Ilam@irimo.ir

7

بوشهر

www.bushehrmet.ir

Bushehr@irimo.ir

8

تهران

www.tehranmet.ir

Tehran@irimo.ir

9

چهارمحال وبختياري

www.chaharmahalmet.ir

Chaharmahal@irimo.ir

10

خراسان رضوی

www.razavimet.gov.ir

khorasan@irimo.ir

11

خراسان جنوبی

www.skhmet.ir

s_khorasan@irimo.ir

12

خراسان شمالی

www.nkhmet.ir

info@nkhmet.ir

13

خوزستان

www.khuzestanmet.ir

Khozestan@irimo.ir

14

زنجان

www.zanjanmet.ir

Zanjan@irimo.ir

15

سمنان

www.semnanmet.ir

Semnan@irimo.ir

16

سيستان وبلوچستان

www.sbmet.ir

Sistan@irimo.ir

17

فارس

www.farsmet.ir

Fars@irimo.ir

18

قزوين

www.qazvinmet.ir

Metqaz@irimo.ir

19

قم

www.qommet.ir

Qom@irimo.ir

20

كردستان

www.kurdistanmet.ir

Kordestan@irimo.ir

21

كرمان

www.kermanmet.ir

Kerman@irimo.ir

22

كرمانشاه

www.kermanshahmet.ir

Kermanshah@irimo.ir

23

كهكيلويه و بوير احمد

www.kb-weather.ir

Kohkiloyeh@irimo.ir

24

گلستان

www.golestanmet.ir

Golestan@irimo.ir

25

گيلان

www.gilmet.ir

Guilan@irimo.ir

26

لرستان

www.lorestanmet.ir

Lorestan@irimo.ir

27

مازندران

www.mazmet.ir

Mazandaran@irimo.ir

28

مركزي

www.markazimet.ir

Markazi@irimo.ir

29

هرمزگان

www.hormozganmet.ir

Hormozgan@irimo.ir

30

همدان

www.hamadanmet.ir

Hamadan@irimo.ir

31

يزد

www.yazdmet.ir

Yazd@irimo.ir

;


تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان اردبیل می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از محتویات آن استفاده نمایند.