کسب مقام اول مسابقه تنیس روی میز ادارات مستقر در فرودگاه بین المللی استان اردبیل
 
 

بازدید معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور از هواشناسی استان اردبیل

 

کارگاه آموزشی"آشنایی

 با ماهواره هواشناسی"

و افتتاح گیرنده تصاویر

 ماهواره درهواشناسی

 استان اردبیل

 
 
دریافت اپلیکشن موبایل سازمان هواشناسی کشور
 

نقشه مناطق

پرخطر استان اردبیل