بازدید کننده محترم
با سلام و احترام: 

هدف از راه اندازی سایت تحول اداري هواشناسي اردبيل ، ایجاد بستری جهت تسهیل اطلاع رسانی و تبادل نظر و معلومات در خصوص موضوعات مطرح در حوزه تحول اداري شامل بهروه وری ، امور فرهنگي ، نظام پيشنهادها ، برنامه ريزي و  فرآيند انجام كارها در چارچوب اختیارت هواشناسي است. در راستای این هدف، اطلاعاتی را که لازم دارید بدانید و ما می توانیم در اختیارتان قرار دهیم ، در سایت بارگذاری می شود. بنابراین ما را یاری کنید تا کاستی ها را جبران نموده و در غنی شدن این سایت بکوشیم.

 

تشكيل كميته هاي برنامه 10 گانه تحول اداري هواشناسي (كشور _ اردبيل)