لیست فرآیندهای اصلی اداره کل هواشناسی

استان اردبیل در سال 1393

 

تشكيل كميته هاي برنامه 10 گانه تحول اداري هواشناسي اردبيل

 

كلاس آشنائي با انديشه و سيره امام خميني در

سالن جلسات هواشناسي اردبيل برگزار گرديد.

 

 

 

;