نحوه دريافت نرم افزار Sufer 10

الف) لينك زير را در آدرس بار مرورگر اينترنت خود وارد نمائيد و اينتر نمائيد

http://dl.downloadha.com/Adel/1389/09/Files/Golden%20Software%20Surfer%2010.1.561%20[www.Downloadha.Com].zip

ب) رمز فايل دانلود شده عبارت زير خواهد بود:

www.downloadha.com

 

در صورت مشكل تماس حاصل نمائيد