نتايج آزمون دوره نحوه گزارش هواي حاضر

آزمون حضوري دوره نحوه گزارش هواي حاضر از كد 00 تا 39  در مورخه 29/1/1391 در سالن كنفرانس اداره كل هواشناسي استان اردبيل برگزار گرديد.از بيست نفر شركت كننده حاضر در آزمون چهار نفر از كارشناسان هواشناسي استان توانستند امتياز بالاي 75 درصد را كسب نمايند.همچنين آقـــايان شهرام كوثري مهر و جبرائيل حاجي زاده كه موفق به كسب امتياز بالاي 90 درصد شده اند بنا به پيشنهاد مسئول محترم آموزش و موافقت مديركل محترم هواشناسي استان مورد تشويق قرار خواهند گرفت.

 

منبع خبر: روابط عمومي هواشناسي استان اردبيل / محمد فاخر

جايگاه اينترنتي خبر : http://www.ardebilmet.ir/to/khbar/1391-02-12(azmon).htm

تاريخ خبر : 12/2/1391