مشخصات دوره پودمان آموزش الكترونيكي دوره ابرشناسي و پديده هاي مرتبط با آن

عنوان دوره

ابرشناسي و پديده هاي مرتبط با آن

كد دوره

522

سر فصل های آموزش

1- فیزیک ابر: نحوه تشکیل ابر، ذرات داخل ابر،  ترمودینامیک داخل ابر ، فرآیند های داخل ابر

2- دید بانی ابرها (گروپ 8 ): شناسا یی نوع ابر، کد گذاری ابرها

3- نکته های لازم در گزارش گروپ هشتم

4- پدیده های مرتبط با ابرها : دریزل ، باران ، رگبار ، تگرگ ، رعدوبرق ، توفان

5- پدیده های نوری ابرها

6- واژه ها و اصطلاحات مرتبط با ابر

7- منابع دیگر جهت مطالعه ابرها

برگزار كننده

اداره كل هواشناسي استان اردبيل

مهلت ثبت نام

پايان وقت اداري روز شنبه20/9/1389

آغاز دوره

روز شنبه 27/9/1389

پايان دوره

روز دوشنبه 6/10/1389

تاريخ آزمون

گروه اول داوطلبان* در روز سه شنبه 7/10/1389  ساعت 11 صبح

گروه دوم داوطلبان  در روز چهارشنبه 8/10/1389  ساعت 11 صبح

محل آزمون

اداره كل هواشناسي استان اردبيل

شرايط شركت كنندگان

كاركنان امور ديدباني- كاركنان ادارات پيش بيني و تحقيقات

مدرسين

رضا الله قلي پور

فرهاد هاشميان 

علي اكبر نيا

غلامرضا گلمرادي

مكاتبات

ardebil@irimo.ir

* - براي تعيين روز امتحان گروه داوطلبان توسط  آموزش استان تعيين و اعلام خواهد شد.

;