ارائه دهندگان مقاله درهمايش ملي کاهش بلاياي جوي و اقليمي

از مجموع 238  مقاله ارائه شده به دبيرخانه همايش 85 مقاله به شرح زير توسط هئيت داوران پذيرفته

;

 شده اند :

27 مقاله جهت ارائه بصــورت سخنراني و چاپ در مجموعه مقالات

30 مقاله جهت ارائه بصــــورت پوستري و چاپ در مجموعه مقالات

28 مقاله جهت چاپ در مجموعه مقالات

کدمقاله

 

نام

نام  خانوادگي

عنوان مقالات پذيرفته شده بصورت سخنراني

1237

دکتر

محسن

شريفي

بررسي بکارگيري شبکه هاي حسگر بي سيم به منظور پايش بلاياي جوي و اقليمي در مناطق صعب العبور و فاقد امکانات مخابراتي

1072

دکتر

سعيد

جهانبخش اصل

آب و هوا و  تصادفات جاده اي در استان آذربايجان شرقي

1086

دکتر

ابوالحسن

غيبي

آشکارسازي و بررسي ساختار دمائي طوفان استوائي گنو  به کمک اطلاعات واحد گمانه زن مايکروويو پيشرفته ((AMSU-B

1146

دکتر

مجيد

رضايي بنفشه

بررسي کاربرد روشهاي اتورگرسيون و هلت وينترز  جهت پيش بيني خشکسالي ها و  ترسالي ها در تبريز

1047

دکتر

غلامعلي

مظفري

تحليل اقليم شناختي سن گندم در استان کردستان مورد مطالعه ( شهرستانهاي سنندج ، قروه ، بيجار و ديواندره)

1215

دکتر

بهروز

ساري صراف

بررسي اثرات عناصر اقليمي بر تصادفات جاده اي : مطالعه موردي محور ساري - رامسر

1138

دکتر

سيدمحمد

تقوي

بررسي نقش سيستم هاي پيشبيني و هشدار دهنده در کاهش حوادث جوي: مطالعه موردي اثر گازهاي آلاينده منتشر شده از يک نيروگاه 

1154

دکتر

برومند

صلاحي

تجزيه و تحليل عوامل سينوپتيکي مولد يخبندان هاي شهرستان مشکين شهر

1231

دکتر

مجيد

زاهدي

ارتباط نوسانات اطلس شمالي (NAO) با خشکسالي هاي خوي

1037

دکتر

حميد

نظري پور

نقش شناسايي الگوهاي موجد بارشهاي فوق سنگين در کاهش خسارات سيل استان بوشهر

1026

دکتر

عقيل

مددي

پژوهشي در ديناميک ناپايداري دامنهها با تاکيد بر نقش عوامل اقليمي بين سردابه و قطورسويي

1123 دکتر حسين اردکاني تحليل آماري و همديدي وقوع پديده تگرگ در خراسان شمالي

1085

دکتر

موسي

عابديني

نقش فرايند  يخبندان و ذوب يخ و آبهاي نفوذي در تخريب آسفالت خيابانهاي شهر اردبيل و راهکارهاي کاهش مخاطرات ناشي از آنها

1006

دکتر

جمشيد

ياراحمدي

بررسي ارتباط بين تغييرات کاربري اراضي و سيل  در حوضه آبخيز صوفي چاي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و GIS

1083

دکتر

اباذر

اسمعلي

بررسي تغييرات مکاني فرسايندگي باران در دامنه‌هاي شرقي و جنوبي سبلان

1142

دکتر

اميد

سفاليان

ارزيابي جمعيت در حال تفکيک حاصل از تلاقي در راستاي گزينش لاين هاي مقاوم يخزدگي در گندم نان (Triticum aestivum L)

1017

دکتر

فريبا

اسفندياري

بررسي عوامل آب و هوايي و نقش آنها در فعاليت مورفوژنيک دامنه هاي مشرف به جاده ارتباطي سرعين-  پيست اسکي آلوارس

1043

دکتر

ويکتوريا

عزتيان

تحليل وقوع طوفان خاک در ايران  با استفاده از تصاوير ماهواره اي

1031

دکتر

بهروز

سبحاني

پهنه بندي آگروكليماتيك كاشت چغندر قند در استان اردبيل

1212

دانشجوی دکترا

اميرشاهرخ

حسنعلي زاده

رابطة بين الگوي ارتباط از راه دور نوسان شمالگان (AO) و وقوع پديدة خشکسالي در  زنجان

1192

دانشجوی دکترا

رضا

شهرياري

اثر خشکي آخر فصل بر پيچش برگ پرچم ژنوتيپ هاي گندم نان

1227

مهندس

سيدباقر

سلطاني

تحليل خشکسالي هواشناسي (با تاکيد بر محصول برنج) در سال 1387 در استان مازندران

1180

مهندس

پگاه

ملايي

بررسي دماي 5 و 10 سانتي متري عمق خاک در مرحله جوانه زني گندم به منظور کاهش خسارت سرما مطالعه موردي استان زنجان

1019

مهندس

هنگامه

شيراوند

بررسي الگوهاي سينوپتيكي بارش هاي سيل زا در استان لرستان

1002

مهندس

سيدمحمد

عسکري زاده

اهميت برنامه ريزي مديريت بحران در مخاطرات محيطي

1114

مهندس

حمزه

محمدي

شبيه سازي هيدرولوژيكي زمان واقعي وقايع سيلاب در GIS  (شمال ايران)

1034

مهندس

هوشنگ

آقائي هشجين

نقش طراحي اقليمي در آسايش حرارتي  فضاهاي داخلي  ساختمان در مناطق مرطوب با تاكيد بر شهر آستارا

 

 

 

 

 

رديف

نام خانوادگي

نام

کدمقاله

عنوان مقالات پذيرفته شده بصورت پوستري (رديف شده برحسب نام خانوادگي)

1

آهني

حسين

1122

كاربرد فناوريهاي RS و GIS در پهنه بندي عرصه هاي مستعد به سيلخيزي: مطالعه موردي حوضه آبخيز تنگ سرخ شيراز

2

اصلاحي

مهدي

1187

بررسي و باز بيني محسبه نمايه خشکسالي SPI

3

ايزانلو

اسماعيل

1236

پهنه بندي مكاني و زماني خطر وقوع اولين و آخرين يخبندانهاي استان خراسان شمالي در محيط GIS و نقش آن در كاهش خسارات بلاياي

4

پوراصغريان

آرزو

1028

پايش و پهنه بندي خشکسالي در استان هرمزگان با استفاده از شاخصهاي آماري

5

توکلي

محمود

1075

بررسي  استعداد و قابليت خشكسالي و پهنه بندي خطر خشكسالي در ايران

6

حقيقت

مسعود

1234

بررسي اثر درجه حرارت حداقل در تاريخ کاشت محصولات زراعي در استان فارس

7

خاکيان دهکردي

غلامرضا

1176

تعيين تاريخ کاشت گياه کلزا با استفاده از شاخص بيوکليمايي  درجه_ روز _ رشد جهت مقابله باخسارت سرما در استان چهارمحال و بختياري

8

خوشخو

اسماعيل

1223

پايش ، ارزيابي و پهنه بندي شدت ، مدت و گسترش خشکسالي اخير استان آذربايجان غربي با استفاده از برخي شاخص هاي خشکسالي

9

دالائي

حميده

1020

هواشناسي جاده اي عرصه نوين هواشناسي كاربردي در مديريت بحران جاده اي

10

رجبي

کاظم

1203

بررسي اثر يخبندان بر محصول سيب زميني در نواحي مختلف استان اردبيل

11

رضايي صدر

حسن

1119

محافظت گياه نيشکر در مقابل يخبندان به روش آبياري سطحي در جنوب خوزستان

12

زابل عباسي

فاطمه

1025

پايش ، ارزيابي و پيش بيني خشکسالي درمشهد

13

سيمائي

اسماعيل

1183

مطالعه پارامترهاي موثر بر يخ زدگي سطحي و شناسايي مناطق حادثه خيز جاده اي در اثر اين پديده در استان آذربايجان غربي

14

شاهيان

رامين

1015

پهنه بندي و تحليل شدت، مدت، فراواني و گستره خشکسالي استان فارس  با استفاده از شاخص استاندارد بارش (SPI) و سيستم(GIS )

15

صلاحي

برومند

1202

تحليل آماري و سينوپتيکي خشکسالي هاي شهرمشکين شهر

16

ضيائيان

صادق

1079

پهنه بندي بلاياي جوي و پارامترهاي جوي مرتبط در استان زنجان  با استفاده از سامانه GIS

17

طالبي

محمدصادق

1173

تحليل سينوپتيكي سرماي زودرس پاييزه و ديررس بهاره در نواحي مرکزي ايران  

18

طلائي

رضا

1149

نگرشي بر وقوع سيل در استان اردبيل

19

فتاحي

ابراهيم

1105

تحليل الگوهاي سينوپتيكي سيلابهاي شديد حوزه کرخه

20

فخرجمالي

آرمين

1094

تحليل خشکسالي استان اردبيل با استفاده از  نمايه ها ي آب و هوايي

21

قطره ساماني

سعيد

1145

تحليل شروع و خاتمه يخبندان در استان چهارمحال بختياري

22

محمودزاده

عبدالحسين

1133

ارزيابي و پهنه‌بندي خشکسالي استان اصفهان با استفاده از شاخص SPI  و ارائه راهکارهايي جهت سازش با خشکسالي

23

مصطفايي

حسين

1073

کشت پاييزه حبوبات ديم رهيافتي بر افزايش عملکرد ، تحمل به سرما و کاهش اثرات وقوع خشکي و گرما در مناطق سردسير کشور

24

مقدم

احمد

1228

پيش بيني ميزان و مدت زمان ماندگاري گردوغبار موثر بر ترافيک جاده اي در هرمزگان بااستفاده از جريان باد مدلسازي شده با مدل MM5

25

ميان آبادي

آمنه

1039

شناسايي مناطق پرمخاطره استان خراسان رضوي از لحاظ اقليمي- کشاورزي

26

نحاسي

محمدرضا

1078

ارزيابي شاخصهاي يخبندان و راهکارهاي عملي مقابله با اثرات آن (مطالعه موردي ايستگاه بيرجند)

27

نصيري فر

عظيم

1064

بررسي و علل نقاط مخاطره پذير جاده اي استان اردبيل بر اثر پديده هاي جوي 

28

نيك‌ نژاد

داود

1060

بررسي اثرات علم هواشناسي در كاهش تلفات و خسارات جاده‌اي

29

هدايت

شهامت

1189

مديريت خشکسالي در اکوسيستم هاي مرتعي

30

همتي

رسول

1121

ارزيابي سه تجربه موفق سيستم هشدار سازمان هواشناسي در جهت مقابله با بلاياي طبيعي

 

 

 

 

 

رديف

نام خانوادگي

نام

کدمقاله

عنوان مقالات پذيرفته شده جهت چاپ درمجموعه مقالات (رديف شده برحسب نام خانوادگي)

1

آرخي

صالح

1065

ابرجاذبها گزينهاي نو براي مقابله با خشکسالي در کشاورزي

2

آقازاده

بهروز

1195

راه هاي مقابله و راه کارهاي محافظت محصولات کشاورزي در برابر يخبندان

3

پارساخو

آيدين

1098

کمبود آب و راهکارهاي مقابله با آن در بخش کشاورزي

4

ثابت ديزاوندي

ليلا

1130

تعيين احتمال وقوع سرمازدگي و يخبندان در استان خراسان رضوي

5

جوادي

حامد

1110

ارزيابي اثرات خشکسالي بر توليدات بخش کشاورزي استان خراسان جنوبي

6

حسن زاده

اکبر

1166

مطالعه الگوهاي سينوپتيکي موثر بر وقوع سرماهاي ناگهاني و تاثيرات آن بر محصولات کشاورزي در استان کرمان

7

حسيني

هاشم

1115

بررسي تغيير پارادايم و نياز به استراتژي تهاجمي در سازمان هواشناسي کشور به منظور پيش بيني و کاهش بلاياي جوي و اقليمي

8

حيدري بني

مهران

1120

ساخت و ارزيابي مدلهاي آماري در پيش بيني دماهاي حدي (مطالعه موردي شهرکرد)

9

خاک سفيدي

عباس

1232

تعيين الگوي احتمالاتي توزيع زماني  بارش هاي  رگباري در استان سيستان و بلوچستان

10

خسروي

پرويز

1143

مديريت خشکسالي مبتني بر مديريت ريسک براي استان سيستان و بلوچستان

11

خواجوي

عليرضا

1018

روشهاي مقابله با سرما و يخبندان درمزارع و باغات

12

دهستاني

محمدجواد

1220

بررسي مقادير بارش هاي سنگين در ساعات مختلف روز در بندر عباس

13

ذوالفقاري

مرتضي

1042

بررسي اثر تنشهاي دمايي بر عملكرد كندم و جو در استان قم

14

رسولي

سيدجواد

1172

تحليل شاخصهاي خشکسالي و تعيين شاخص مناسب براي اقليم خراسان شمالي (نمونه موردي بجنورد )

15

زاوشي

معصومه

1219

بررسي و مطالعه حوادث جاده اي ناشي از شرايط جوي در استان مرکزي

16

سالاري فنودي

محمدرضا

1214

طوفان حاره اي گونو

17

سجادي

سيده آمنه

1033

آستانه ناپايداريهاي منجر به سيل (مطالعه موردي استان کرمانشاه 1994)

18

سعادتي

سيده سارا

1007

پهنه بندي خشکسالي در استان اصفهان با استفاده از شاخص استاندارد بارش(SPI)

19

شفيع کاظمي

محمد

1046

نقش پيش آگاهي جوي در پيشگيري از بروز حوادث  و کاهش خسارات  کولاک برف

20

صلاحي

برومند

1153

تجزيه و تحليل رابطه آرايش الگوهاي سينوپتيکي اتمسفري با ايجاد بارندگي هاي سنگين استان اردبيل

21

عطائي گيگلو

ايرج

1061

مطالعه روند تغييرات اقليمي با استفاده از علم گاهشناسي (مطالعه موردي: حاشيه رودخانه ارس)

22

عطاري

شيما

1050

مديريت بحران خشکسالي کشاورزي ، چالشها و راهکارها

23

کيخائي

علي

1069

هواشناسي جاده اي و نقش آن در کاهش تصادفات جاده اي استان سيستان و بلوچستان

24

مختاري فريور

فريدون

1139

تندباد هاي شديد و طوفانهاي تندري

25

نادري

علي

1071

شاخص هاي کاربردي خشکسالي جهت استفاده در برنامه ريزي مديريت منابع طبيعي در زمان خشکسالي ها

26

نصراصفهاني

مهرداد

1131

پايش خشکسالي در استان هرمزگان با استفاده از شاخص SPI و شاخص دهکها

27

همتي

رسول

1054

بررسي رخداد بارش هاي منجر به سيل در استان اردبيل

28

يگانه

مسعود

1238

لزوم مديريت بحران در کاهش خسارات و تلفات ناشي از بلاياي طبيعي