.

راهنماي ترسيم نقشه هاي سينوپتيک هواشناسي بصورت روزانه(چندروزه ، ماهانه و سالیانه)

با راهنمائي اين فرم شما مي توانيد آمار روزانه را پلات و نقشه سينوپتيکي آن را  زير ترسيم نمائيد . آمار از سال 1980 تاکنون موجود است شما همچنين مي توانيد با انتخاب چند روز متوالي برای چند روز دلخواه هم نقشه سينوپتيک اقليمي ترسيم نمائيد اين نوع نقشه هاي اقليمي بر اساس آمار 5 روزه و چرخشي از سال 1968 لغايت تا روز قبل استوار است.

 

انتخاب نوع نقشه

 

 

انتخاب تراز جوی مورد مطالعه

 

 

برای ترسیم نقشه‌های مربوط به یک روز خاص٬ در کادرهای پایین تاریخ روز مورد نظر خود را وارد کنید:

 

از تا سال مورد نظر را وارد کنید

نوع نقشه: میانگین آنومالی اقلیمی

رنگ نقشه

 

 

نوع سایه

 

 

انتخاب منطقه مورد نظر

 

------------------------------------- در صورت انتخاب گزینه آخر (custom) -------------------------------------


پایین ترین عرض جغرافیایی (از 90- تا 90)
 بالاتریـــــن عرض جغرافیایی


غربـــــــی‌ترین طول جغرافیایی (0 تا 360)
 شرقی‌ترین طول جغرافیایی

 

 

 

Powered By: Hemmati,Rasoul

(http://pishbin.blogsky.com)